Verhaaltjes

Het wonder van de exponentiële groei van geld, kapitaal en vermogen.

De waanzin van de rente (volgens de wijsgeer Aristoteles), exponentiële groei van het geldvolume in omloop en als gevolg daarop de waarde en waardevastheid van onze munt

We bezien kritisch de cultuur van de ons aangeleerde visie op de rente wat afstandelijker, en evalueren het verbod van het hanteren van rente op kapitaal en vermogen, zoals dat is gesteld in het oude testament van de Bijbel en in de Koran bij de islamieten. Ook tot in de late Middeleeuwen was een renteverbod geldig bij de Rooms-katholieke kerk. De vraag is dan: “waarom” is dat verbod om rente te berekenen over financieel en economisch bezit er eigenlijk? Vandaag lijkt iedereen de andere kant uit te kijken m.b.t. welke krachten er in de rente verborgen zitten die de wijsgeer Aristoteles (384-322 voor Christus) al bestempelde als de meest waanzinnige uitvinding van de mens. Waarom had Aristoteles gelijk?

Een eenvoudig voorbeeld.

Zoals iedereen kan weten is een k.gezwel een op hol geslagen vermenigvuldiging van cellen in het lichaam en ben je ten dode opgeschreven. Met de rente is iets dergelijks aan de hand. Namelijk dat bij een samengestelde rente, van rente op rente, er ook een exponentiële groei van het financiële bezit ontstaat. Kapitaal groeit helemaal vanzelf vanuit zichzelf naar een steeds grotere hoeveelheid kapitaal als zelfrijzend bakmeel. Na een jaar heb je van 1000 euro of dollar als uit de hemel gevallen bij een rente van 10 procent plotseling 1100 euro of dollar als financieel bezit. Bankiers werken aan dit fictieve spelletje handig mee en u vindt dat een fantastische mogelijkheid om zonder te werken of produceren slapend rijk te kunnen worden. De truc is alleen, wie laat je die fictieve waardevermeerdering betalen? Vandaag de dag komen de schuldenlanden daarvoor als schuldenaren prima in beeld. Bij een rente die de wereldkapitalisten aan de Grieken en anderen toerekenen brengt het die landen tot in alle eeuwigheid als slaven tot betalingsplichtig aan de rijke landen met hun overschotten op de handels- en kapitaalbalans. Eureka!!

Een anekdote