Nieuws

Grote snelle groei vraagt om extra zorg en aandacht.

Technologische innovaties op gebied van robottisering (ASML), Electrische auto’s (Automotive) en de Foodindustrie, zorgen voor extra welvaart in de Brainport regio. Iedereen moet kunnen meegenieten van deze groei. Maar door de toenemende tweedeling leggen deze ontwikkelingen ook een grote druk op de maatschappij. Met name voor de vele duizenden expat gezinnen die hier gehuisvest zijn en worden is dit een groot groeiend probleem.

Regiogeld Brabant biedt naast technologische innovatie een financiële innovatie met circulair geld om harmonie te scheppen tussen de belangen van geld en de behoeften van de mensen in de maatschappij.

Meer nieuws volgt…