Openbaar vervoer

Net zoals in Bristol (UK) komt het de gezondheid ten goede wanneer busbedrijven regiogeld accepteren.