Connecting currencies

De laatste 10 jaar zijn vele regiogeldnetwerken uitgegroeid tot professionele instrumenten die worden gebruikt door duizenden community’s wereldwijd. Van kleine dorpskernen in agrarisch gebied tot miljoenensteden. En deze markt groeit steeds sterker. Enkelen van die community’s zaten financieel helemaal aan de grond voordat ze met regiogeld begonnen. Inmiddels zijn ze meer competitief met de grote economie dan ze ooit waren. Alle netwerken laten zien dat er naast ideologische overwegingen zeker ook serieus sterke financiële prikkels zijn om naast de euro regiogeld als aanvullend betaalmiddel te accepteren. Van enkele succesvolle netwerken is veel op internet te vinden. Klik op: WIR (ZW.), RES (BE.), Bristolpound (ENG.), Chiemgauer (DE.) en BerkShares (Masschusetts VS.). Dat regiogeld deze ontwikkeling heeft kunnen doormaken komt mede door de crisis. Die creëert het draagvlak. Maar vooral ook door de know-how van verschillende mensen uit de financiële sector. Sommigen konden niet meer aanzien wat er in de financiële wereld gebeurt. Anderen van hen zaten inmiddels zonder werk. Zulke mensen wil je graag bij nieuwe initiatieven betrekken. Inzichten uit buurland Duitsland hebben geholpen bij ‘het beste van het nieuwste.’ Onderzoeken uit met name Nederland en Engeland hebben aangetoond dat vele (kleinere) netwerken maar niet willen groeien.  Zij hebben te weinig professionaliteit, tekort aan financiering, afhankelijkheid van (onprofessionele) vrijwilligers, te weinig afzet- en bestedingsmogelijkheden en meestal een zwak business model. Deze onderzoeken hebben aangetoond dat er een behoefte is aan een soort clearinghouse (een voorziening waarmee Regiogeld uit verschillende netwerken voor elkaar omgewisseld kunnen worden). Met name bij de vele aantallen kleinere Duitse netwerken is dit een groot gemis om door te kunnen groeien. Floatnet is precies datgene wat tot nu toe ontbrak: een monetaire infrastructuur die de regiogeld netwerken verbindt en ze competitief maakt met de grote economie. Vooral voor MKB, detailhandel en voor de leefbaarheid is dit van groot belang. Hiermee kan er ook in regiogeld gehandeld worden met ondernemers uit andere regio’s. En vice versa. Klanten uit andere regio’s kunnen ook hier met hun munt afrekenen. En let wel: alleen bij plaatselijke ondernemers! Dus niet bij de grote supermarkten en groot winkelketens. Om diezelfde behoeften hebben we Stichting Regoigeld Brabant (SRB) i.o. in het leven geroepen. Hierdoor is het nu ook mogelijk om met kleine netwerken die dingen te kunnen die tot nu toe alleen mogelijk waren voor grote robuuste en kapitaalkrachtige netwerken. Hiermee is de weg vrij dat elke regio met weinig moeite en écht bottom-up vanuit de samenleving regiogeldnetwerken kan organiseren. Meerdere kleinere netwerken voegen vele extra voordelen toe waardoor enkele nadelen van grote netwerken worden weggenomen. Enkele voordelen van meerdere kleinere handelsnetwerken:

  • Oprichting is democratischer en bevordert samenwerking
  • Lagere kosten beveiligen & bewaken chartaal (brief)geld
  • Behouden van karakteristieke kenmerken per regio
  • Gemakkelijker opmerken van eventuële fraude
  • natuurlijke transitie per gebied


In het Archief