Inflatie

Inflatie als direct gevolg van het fenomeen van de rente.

Stel er is 1 miljard euro aan geldmiddelen als munten en bankbiljetten in omloop in een land. In dat land is een wettelijke marktrente geldig om het economische en financiële stelsel te laten functioneren. De rente stellen wij voor het gemak op 10 procent omdat dat gemakkelijk rekenen is en eenvoudig te begrijpen waarom het hier gaat.

In een economie als de onze draait de geldmassa per jaar ca. drie keer door de economie waarmee een Bruto Nationaal Product wordt gerealiseerd. Maar daarover gaat ons voorbeeld niet.

Het gebruik van geld dat via banken aan de samenleving te beschikking staat kost de samenleving dus 10 procent rente per jaar. Wat gebeurt er dan na een jaar? Dat ene miljard is de basis van de geldhoeveelheid die vanwege de rente in een jaar met tien procent groeit omdat de rente een abstracte en virtuele bron van geld- of kapitaalschepping is. Na een jaar is er dus 1,1 miljard aan munten in omloop, terwijl de productie en de prijzen die daarbij horen gebaseerd zijn op slechts een enkel miljard aan geldmiddelen in omloop.

Wat je nu ziet is dat de waarde van de munt tegenover de gelijkblijvende productie van goederen en diensten niet meer klopt. Dit omdat vanuit het absolute er geen tien procent meer aan geld in de maatschappij rondgaat, tegenover het beginbedrag dat ooit in omloop is gebracht.

Iedere econoom en bankier weet dat bij gelijkblijvende productie het geld vanwege de groei via de rente van 10% met geldschepping ca. 9% minder waard is geworden. In onze maatschappij hebben we een beleid dat de inflatie moet beperken met als doelstelling in de EU van maximaal 2,5% per jaar. Wanneer de rente dus hoger is dan 2,5%, dan betekent dat eenvoudigweg dat wanneer die waardevermindering niet plaatsvindt er een ander mechanisme is dat het verschil compenseert. Dat is financiële bezitsvorming op de beurs en op de kapitaalmarkt.

De autogiro van het systeem creëert steeds meer nieuw geld dat wordt omgezet met leningen aan landen en bedrijven in kapitaal. Een hele tijd gaat dat goed, maar er komt een moment, en dat zien we nu gebeuren, dat de kapitaalballon leeg moet lopen. De vraag is alleen hoe kan en gaat dat gebeuren?

We kunnen heel praktisch weer eens oorlog gaan voeren met pakweg de Chinezen of de Russen. Maar dan wel met een tegenstander die ook bij ons met bommen en granaten de zaken moet kunnen kapot gooien, want anders blijft het kapitaal gewoon bestaan in het land dat niet gebombardeerd wordt. Zie bijv. de VS na de Tweede Wereldoorlog.