Brochure

Binnenkort komt hier de inhoud van een uitgebreide brochure. Hier alvast het voorwoord:

 

Regiogeld Brabant: Economische en maatschappelijke transitie

Intern betalingsverkeer voor plaatselijke voorzieningen, ondernemingen en coöperaties

Voorwoord:

Een regiogeldnetwerk is een handelsplatvorm met een eigen alternatief betalingssysteem. De doelstellingen zijn breed. De aandacht wordt gefocust op MKB (midden en kleine bedrijven). Hier gelden andere monetaire spelregels dan bij de Dollar, Euro en Yen.

Deze brochure is samengesteld om u te laten delen in het gevoel dat de initiatiefnemers hebben bij het waarom en hoe van dit regiogeld initiatief. Deze brochure wordt uitgegeven om te bereiken dat de aandacht en sympathie die er voor regiogeld ontstaan is uitgroeit zodat onze en andermans ideeën tot wasdom kunnen komen. Regiogeld moet door kunnen ontwikkelen tot een solidair geldsysteem op grotere schaal. Een systeem dat immuun is voor de virtuele choogel-trucs die ons allerlei crisis gebracht hebben.

Deze brochure zal duidelijk maken wat de toegevoegde waarde van regiogeld is ten opzichte van Euro. Het is een uitdaging ook de huidige apathie en de gedachte die bij veel mensen leeft dat er geen alternatief mogelijk is te doorbreken.

Mensen zijn weliswaar kwaad op de banken maar ze weten ook niet echt hoe het anders moet. Financiële alternatieven vinden ze vreselijk eng. Want dan moeten ze namelijk op andere mensen vertrouwen. De meeste mensen haten de wanpraktijken van banken maar vertrouwen ze toch nog meer dan hun eigen buurman. Die mensen berusten in het systeem, maar steunen het niet. Die niet veel hebben met de regeringen en de vrije markt. Maar wel om andere dingen. Om zichzelf, om het leven, om hun gezinnen en hun vrienden en om hun eigen lokale gemeenschap. Die mensen willen we bereiken omdat het van hen uit moet gebeuren.

De lezer krijgt via deze brochure inzicht in een stukje begrijpelijke economie. Hij zal ermee vertrouwd raken. Mogelijkheden van wat hij of zij er persoonijk mee kan worden zo helder op een presenteerblaadje gegeven dat hij ze als het ware kan zien, voelen en aanraken.

… (Wil je met ons mee werken of ons financieel of op een andere manier steunen? Ga dan naar contact)


In het Archief