28 april 2015

Netwerkbijeenkomst door duurzaam landschap provincie Brabant

DSC_0250

De afdeling duurzaam landschap van de provincie Brabant organiseerde op 28 april met medewerking van STRO een bijeenkomst voor ondernemers en bestuurders omtrent CircuitNederland.

Allereerst om door de aanwezigheid van verschillende initiatiefnemers te laten zien dat het onderwerp leeft in Brabant, maar ook om andere Brabanders te ontmoeten die zich met het Circuit bezighouden.

Hoe kunnen we met andere regels, een digitaal ander soort geld, zorgen voor een duurzame regionale economie? Henk van Arkel van Stichting STRO vertelt op het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch voor een groep geïnteresseerden binnen de Provincie Brabant en Brabants MKB wat IT innovaties allemaal mogelijk maken.

STRO heeft met de provincie afgesproken dat zij de mensen en organisaties met wie zij samenwerken om een transitie naar een duurzaam geldsysteem te verwezenlijken uit zullen nodigen. Zij hoopten dat ons enthousiasme een stimulans zou gaan vormen voor een ‘can-do’ sfeer op deze bijeenkomst, en van de mensen die komen spelers maakt die duurzaam @nder geld in Brabant een belangrijke impuls kunnen geven. Dat is zeker gelukt.

Nu werken we aan een Brabant-brede samenwerking met online mogelijkheden om ervaringen te delen en contacten te onderhouden.

Heb je interesse? Mail dit dan naar info@circuitnederland.nl


In het Archief