Vrije markt???

Het is vreemd gesteld in de vrije markt. Zowel afzonderlijke landen als de Europese Unie hebben officiële waakhonden aangesteld om te zorgen dat er gezonde concurrentie blijft bestaan tussen bedrijven. Als één bedrijf een hele markt kan controleren gaat het mis met de balans tussen prijs en waarde. Hoe diverser de markt, hoe gezonder. In de natuur gaat het zelfde op: overheersing van één soort leidt tot verstoring van het systeem.

Zodra het echter om geld gaat, worden de regels omgedraaid: met man en macht wordt er getracht om zoveel mogelijk economieën afhankelijk te maken van een enkele munt. Alsof de wet van de diversiteit opeens niet meer geldt.

Waarom er op deze manier wordt gereageerd wordt logisch en begrijpelijk wanneer we kijken naar de voordelen van een eigen betaalmiddel voor MKB.

Wellicht verandert het vanzelf wanneer duidelijk wordt dat het kan:

  • anders
  • beter
  • samen.

In het Archief