Balanscrisis

“balanscrisis”

 

Oktober 2013: Detailhandel 40 – 50 winkels per week stoppen

 

(niet omdat ze failliet zijn maar omdat ze de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen).

 

 

Schulden zijn groter dan de bezittingen.

 

 

Wat te doen?

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

MKB BEDRIJF EN

WERKKAPITAAL

 

 

Bedrijfsadvies

 

 

Regiogeld biedt meer bij de volgende 5 punten

 

 

  1.  Definiëring MKB en werkkapitaal

 

  2.  Het belang van werkkapitaal voor het MKB

 

  3.  Hoe wordt werkkapitaal gefinancierd

 

  4.  Wat zijn de uitdagingen voor het MKB

 

  5.  Enkele praktische aanbevelingen


 

Terug naar boven
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

1. Definiëring MKB en werkkapitaal

 

 

– MKB: 99% van het Nederlandse bedrijfsleven tot 100 medewerkers  (KvK)

 

– Werkkapitaal: voorraden + debiteuren* + liquide middelen# – kortlopende   schulden

 

– Werkkapitaal wordt ook wel netto werkkapitaal genoemd.

 

* De biteuren:
juridische schuldenaar, een klant die nog moet betalen

# Liquide middelen:
active (geld wat je hebt) cash of op een rekening
of beleggingen die op zeer korte termijn in geld kunnen worden omgezet.Liquide verwijst naar vloeibaar. Gemakkelijk te verplaatsen en ingezet voor welke doelen men maar wil: salarissen betalen, schulden afbetalen, prjecten financieren, onroerende of roerende zaken kopen, etc.Een zekere behoefte aan liquide middelen is er altijd om ten minste aan kortlopende verplichtingen te kunnen (blijven) voldoen.

Terug naar boven
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

2. Het belang van werkkapitaal voor het MKB

 

 

– Werkkapitaal is de levensader van de onderneming.

 

– Onvoldoende werkkapitaal leidt tot liquiditeitsproblemen
met alle gevolgen van dien.

Terug naar boven
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

3. Hoe wordt werkkapitaal Gefinancierd

– Hoofdzakelijk door bancair krediet:

 

– Langlopend door middellange leningen,
veelal voor de permanente kern van voorraden en vorderingen

 

– Kortlopend middels rc krediet

 

– Alternatieven: factoring

 

– Maar? In de periode van crisis spelen allerlei  vermoedens

Terug naar boven
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

4. Wat zijn de uitdagingen voor het MKB

 

– Gezonde balans van de Cash Conversion Cycle.

 

– CCC: periode tussen betaling aan leveranciers en ontvangst van debiteuren.

 

– Is de periode waarin extern vermogen moet worden gebruikt.

 

– De uitdaging lijkt: hoe korter hoe beter

Terug naar boven
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

5. Enkele praktische aanbevelingen voor MKB

 

– Zorg voor een adequate liquiditeitsprognose*

 

– Zorg dat de onderneming altijd kan beschikken
over een hoge kaspositie (flexibiliteit)

 

– Zorg voor juiste, volledige en tijdige
  informatievoorziening naar de geldverstrekker

 

– Kom afspraken met de geldverstrekker na

 

– Betrokkenheid (externe) adviseur

 

 

 

* De liquiditeitsprognose is een overzicht van toekomstige ontvangsten en uitgaven. Bijvoorbeeld per maand, over een periode van een jaar. De liquiditeitsprognose is een middel om de liquiditeitsontwikkeling in de gaten te houden.

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Terug naar boven