Vertrouwen als toezicht

Bij de Euro heb je de ECB als toezicht houder. Hier hebben we dat anders geregeld.

Alle ondernemers krijgen de mogelijkheid een rentevrije regiogeldrekening te openen. Met deze rekeningen kunnen bedrijven onderling elektronisch (giraal) betalen met regiogeld. Hier krijg je geen rente wanneer je plus staat. Maar betaal je ook geen rente wanneer je min staat.

Een negatief saldo wil eigenlijk zeggen dat die ondernemer een vordering krijgt binnen het netwerk. Het feit dat ik bij jou op rekening kan kopen is een risico voor jou. En dat risico delen we met de groep.

Dan bepalen we dus eigenlijk per bedrijf hoeveel die in de min mag.  Een bedrijf kan bijvoorbeeld ter hoogte van een jaaromzet in regiogeld rentevrij in de min staan. Kredieten in deze hele specifieke vorm zoals je dat tussen bedrijven ziet noemen we mutual-credit. Dat is eigenlijk geen geld maar meer het uitruilen van leveranciers krediet.

Ondernemers kunnen hun contante omzet storten op deze regiogeldrekening.

EEN GROEIEND VERTROUWEN

Ondernemers spreken hun vertrouwen uit naar elkaar en naar de samenleving. Hierdoor groeit er stap voor stap, ik zou het bijna pedagogisch (opvoedkundig) willen noemen, een vertrouwensbasis waarin uiteindelijk een grotere kredietruimte ontstaat.


In het Archief