Hoe werkt het?

Houd koopkracht en échte waarden in je eigen gemeente

Met regiogeld kan je vrijwel alles betalen. Het biedt rentevrije kredietmogelijkheden en de mogelijkheid regiogeld weer beschikbaar te maken voor euro. Om dat goed te organiseren werken we samen met de Social Trade-aanpak van Stro en met Floatnet: direct online te gebruiken monetaire infrastructuur voor wereldwijd verbonden regionale economie.

De invoering van regiogeld met Floatnet is ingedeeld in 3 fasen:

Inhoudsopgave:

Fase 1: cash regiogeld als klantbindende tegoedbon.

Fase 2: een co-operatieve “kredietgroep”.

Fase 3:
“netwerkkrediet”.

Aanvullende onderwerpen:

Hier volg je de development van Floatnet

>>>Klik hier voor de Social Trade methode.

_________________________________________

 

Fase 1: cash regiogeld als klantbindende tegoedbon.

De eerste biljetten komen in omloop door een dienst of product te kopen/verkopen, via onze boodschappen, wat te gaan eten of drinken of doordat we ze als een cadeaubon weggeven.

Zo simpel is het

Regiogeld staat gelijk aan een Euro. Maar je betaald er maximaal maar €0,95 voor.

Er zijn 6 verschillende biljet ontwerpen ter waarde van 1, 2, 5, 10, 25 en 50 euro. Je verkrijgt ze door iets te verkopen tegen regiogeld of je koopt ze bij uitgiftepunten bij deelnemende winkels (net zoals je een cadeaubon koopt). Hier verdien je minimaal 5% voordeel omdat regiogeld bij aanschaf maximaal (!) €0,95 kost terwijl het in de winkel €1,- waard is.
Bij aankoop sta je voor de keuze of je dit voordeel voor jezelf gebruikt of deels of volledig doneert aan een plaatselijk goed doel. Bijvoorbeeld aan een vereniging. (In fase 3 is regiogeld ook digitaal en nóg goedkoper te verkrijgen op een online beurs. Zie fase 3).

Deelnemende winkels kun je herkennen aan acceptatiestickers die op de raam zijn geplaatst.

Winkeliers hebben per direct meer klandizie en al snel 10 % extra omzet. Zowel in regiogeld als Euro. Want die klant komt de volgende keer weer. Betalingen zijn deels met Euro en deels met regiogeld. De balans daarin bepaalt de ondernemer.

Omdat het geld in de gemeenschap blijft houdt de middenstand tot 5 keer meer profijt over aan transacties met regiogeld.

In deze eerste fase organiseer je consumenten met ondernemers. Door het nieuwe betalingsverkeer ontstaat er een unieke verbinding tussen de lokale bevolking, verenigingen, goede doelen, welzijnsinstellingen en de lokale ondernemers.

Enkele uitgave tips voor ondernemers

De meeste betalingen kunnen (deels) in regiogeld.

Hierbij kun je denken aan bijv.:

schoonmaak en onderhoud,
plaatsen advertenties,
eigen boodschappen,
personeelkosten,
leveranciers,
huur pand…

Omdat winkeliers normaliter 5 tot 10% van de totale omzet reeds spenderen aan promotie, kan regiogeld de kosten dekken van publiciteit (Bijvoorbeeld in de lokale krant). Met dit nieuwe geld verzorgt de netwerk organisatie de promotie effectiever en goedkoper.

Gemeenten moedigen we aan om gemeentelijke belastingen in regiogeld te aanvaarden.
Ook voor hen is deze nieuwe bron van inkomsten meer dan welkom.

Er bestaat eigenlijk geen reden om niet mee te doen. Dus wat let je? >>Meld je hier aan…

Terug naar inhoudsopgave:

Fase 2: een co-operatieve “kredietgroep”.

Ondernemers geven elkaar onderling krediet in een co-operatieve “kredietgroep”.
Een groep ondernemers kunnen zich verenigen in een kredietgroep waarin zij elkaar betalen met rentevrij (!) krediet. Een soort “factoring” en “rekening-courant” ook wel “kaskrediet” genoemd, maar dan binnen een eigen co-operatie en rentevrij. Een kredietgroep definieert zichzelf en bepaalt zelf wie er in de groep komt.
Binnen die groep is er onbeperkt krediet mogelijk. Over de hoogte maak je afspraken.

Krediet in fase 2 is een soort co-operatie, buiten het geldnetwerk om, waarin deelnemers onderling krediet kunnen geven. Dat is geschikt voor betalingen binnen een co-operatie en geeft de co-operatie hetzelfde ”kapitaalvoordeel” als multinationals gebruiken voor belangrijkste concurrentievoordeel.

Voorbeeld:
Een kredietgroep krijgt geen aparte rekening. Een kredietgroep is een groep van rekeninghouders die elkaar toestaan om in de min te gaan en elkaar daarin dekken met positief saldo. Dit is een technische noviteit, een integratie van een mutual credit systeem (zie volgende punt) met een debet rekening systeem met gedekt geld. Groepsleden kunnen elkaar onbeperkt geld overmaken. En met datzelfde geld kunnen zij ook betalingen doen naar rekeninghouders buiten de kredietgroep, zolang het totaal van alle saldi binnen de groep positief is, of (vanaf fase 3) gedekt door netwerkkrediet.
In feiten vormen alle rekeningen binnen een kredietkring samen één rekening met voor elk lid een subrekening. Elke betaling van en naar buiten de kring beïnvloedt de liquiditeit van alle leden. Daarom ligt het ook voor de hand dat elk lid een aparte entiteit inschrijft (nodig voor een aparte rekening) voor de handel binnen de krediet groep. Op die manier kan elk deelnemend bedrijf precies bepalen hoeveel van zijn liquide middelen hij beschikbaar stelt voor de kredietkring, en wanneer.
Als bijvoorbeeld een aannemer een voorschot voor een project ontvangt, kan hij dat meteen op zijn (eigen) kringrekening zetten. Dan kan de timmerman vanaf zijn eigen kringrekening het hout betalen, die daardoor negatief komt te staan. (er van uitgaande dat de houthandel geen lis is van de kredietkring, maar wel regiogeld accepteert) De aannemer betaalt de timmerman dus geen voorschot maar de timmerman kan het voorschot van de aannemer wel benutten. De timmerman stuurt pas zijn rekening aan de aannemer als hij het werk gedaan heeft, en die kan dus meteen worden betaald, ook als de aannemer het geld voor de klus (de rest) nog niet binnen heeft. Zolang de klus nog niet helemaal is betaald (aan de aannemer) kan de timmerman dit geld nog niet gebruiken voor betaling buiten de kring. (dus ook niet voor zichzelf)
Deze aannemer zou ook een architect binnen de kredietkring direct kunnen betalen voor het werk dat hij heeft gedaan om het project voor te bereiden. Zolang die architect dat geld op zijn kringrekening zou laten staan zou bovenstaand voorbeeld zo kunnen werken, maar als de architect dit geld ergens anders voor gebruikt, wat pas mogelijk is zodra dat voorschot op de rekening van de aannemer staat bijgeschreven, gaat dat dus wel ten koste van de mogelijkheid voor de timmerman om deze financiële ruimte te gebruiken om hout in te kopen. Binnen een kredietkring moet dus wel worden overlegd hoe men omgaat met de financiële ruimte voor betalingen naar buiten de kring, omdat men vrij kan beschikken over elkaars betaalcapaciteit.

Een gat in de markt met “Mutual Credit”

Dit is het digitale regiogeld. Een rekening waarover je geen rente krijgt als je plus staat en waarover je geen rente betaalt als je min staat. Ongeacht of je op dat moment wel of geen cash geld bezit kan er op deze rekening giraal betaald worden.

grote voordelen

– investeren ook al heb je op dat moment geen werkkapitaal
– alle facturen worden direct betaald
– je hoeft minder achter je debiteuren aan te zitten
– al je aandacht kan naar de kwaliteit van je onderneming
– meer euro over voor je eigen betaalverplichtingen bijvoorbeeld aan een bank

Er is veel aanbod van diensten en producten waar wel vraag naar is maar te weinig euro om die koppeling tussen vraag en aanbod te maken. Vooral in crisistijd. En dus vinden er geen transacties plaats. Met deze rekening ontstaat die koppeling wel.

Bedrijven kopen en verkopen elkaars overcapaciteit. Met de inkomsten koop je iets wat je normaal in euro had gedaan. Bij voorkeur bij een andere ondernemer die ook met overcapaciteit zit en hiervoor niet direct afzetmogelijkheden voor heeft. Zo verhoog je elkaars omzet en bespaar je euro waardoor je elkaar versterkt. Wij garanderen 10% extra omzet!

Twee praktijkvoorbeelden

 1. een hoteleigenaar
 2. een keten in halffabricaten

1. Een hotel

Een hotel heeft meestal één of meerdere kamers die niet geboekt zijn. Vooral in crisistijd wordt hierop beknibbeld. Dit is dus een stukje ‘overcapaciteit’ die hij morgen niet meer kan verkopen. Deze overcapaciteit biedt hij aan in dit extra netwerk.

Omdat hij alleen maar het bed op de kamer schoon hoeft te maken en een ontbijtje in te kopen is de winst daarop extra hoog.

Met het regiogeld die je daarbij verdient koop je bij een ander bedrijf wat je normaal in Euro zou hebben gedaan.  Bijvoorbeeld nieuwe kleren die je nodig hebt, onderhoud, schoonmaak werkzaamheden, materialen, nieuw bestek, meubels, een matras of een nieuw bed….

Binnen het netwerk zijn bedrijven die dit product of die diensten op voorraad hebben en die daar ook niet onmiddellijk een afzetkanaal voor hebben.

Met een regiogeld rekening bieden wij een nieuw kanaal waar bedrijven bij elkaar die overcapaciteit gaan kopen. Hiermee ontstaat een interessant mechanisme dat in een netwerk van bedrijven onderling heel krachtig kan werken.

Net als jij bereid bent op die manier je kamer te verhuren, verkopen zij die matrassen.  Zo verhoog je elkaars omzet.  Omdat het hele proces nagenoeg niets kost bespaar jij voor jezelf flink wat Euro’s.

Rentevrij regiogeld vergroot je omzet zonder dat je in je uitgaven hoeft te snijden.  Doordat je open staat voor dit extra betalingsverkeer tussen mede-ondernemers ga je Euro’s besparen. Omdat jij op jou beurt de nieuwe klant wordt van iemand anders die hetzelfde doet.

Deze nieuwe transacties hadden zonder regiogeld niet plaatsgevonden.  Dit komt omdat Euro, vooral tijdens een financiële crisis, te schaars is waardoor de verbinding tussen vraag en aanbod niet tot stand kan komen.

2. een keten in halffabricaten

Bedrijf a is een zaagbedrijf die metalen pijpen zaagt

Bedrijf b last er een hekwerk van

Bedrijf c brengt een coating aan

Bedrijf d installeert de hekken bij bedrijven en particulieren

Normaliter blijven er bij elke transactie een tijdje facturen open staan die soms pas na 2 a 3 maanden betaald worden. Met regiogeld kun je betalen ook al beschik je op dat moment niet over voldoende geld. Dat scheelt dus heel wat tijd en energie aan het najagen van je debiteuren.

De inkomsten kun je besteden aan allerlei zaken die normaal in euro gedaan zouden worden. Euro’s die je daarmee bespaart kun je gebruiken voor rekeningen die niet met regiogeld betaald kunnen worden.

Klik hier voor nog meer voordelen.

Terug naar inhoudsopgave:

Fase 3: “netwerkkrediet”.

Bij netwerkkrediet regelt de netwerkorganisatie kredietverstrekking.

In tegenstelling tot de kredietgroep van fase 2 waarmee je alleen binnen een gesloten groep kunt betalen, kun je met dit geld in het hele netwerk betalen. Bij alle winkels, bedrijven, verenigingen en particuliere deelnemers.

Netwerkkrediet is een vorm van geldschepping zoals de banken dat nu doen. Met dit verschil dat netwerkkrediet een publieke functie is waarin individuele belangen worden afgewogen tegen het groepsbelang van het netwerk.

De opzet is volledig transparant, gebaseerd op een bestaand vertrouwen en vooral op menselijke maat. Toezicht leggen we daarom ook direct bij de deelnemers neer.

Een financiële autoriteit bestaande uit een aantal plaatselijke mensen met de juiste expertise organiseren het transparante netwerkkrediet.

Voorbeeld:

Een winkelier wil in zijn winkel investeren en heeft 40.000,- regiogeld nodig. Dan bekijk je wat voor naam hij in het netwerk heeft. Of hij een soort van bewijsschrift van goed gedrag heeft opgebouwd. Met de klanten bekijk je in hoeverre er kopers zijn. Enzovoorts.

Zo beperken we risico’s tot bijna nul.

Bij netwerkkrediet is er een schaalvergroting. Dan is er binnen die groep onbeperkt krediet mogelijk.

Het nieuw gecreëerde ruilmiddel is niet geschikt als oppotmiddel en de schepping valt buiten het monopolie van de banken. Dat kost geen geld, omdat geen rente verschuldigd is.

Er hoeft nooit meer tekort te zijn aan geld: waar de economie behoefte heeft aan smeermiddel, kan dat er komen. In deze fase 3 kun je dus gewoon een hypotheek nemen, rentevrij.

————————-

Praktijkvoorbeeld

Een georganiseerde groep mensen wil eigen huizen gaan bouwen. En dus heb je huizenbouwers nodig.
Vanaf fase 1 kunnen zij een verbouwing afrekenen met regiogeld dat zij moeten verdienen of tegen een bonus kunnen kopen met euro.
In fase 2 kan een groep bouwondernemers zich verenigen in een kredietgroep waarin zij elkaar kunnen betalen met rentevrij krediet, in dezelfde valuta waarmee deze bouwers in het hele geldnetwerk kunnen betalen.
In fase 3 kunnen zij gewoon een hypotheek nemen, dan rentevrij.

Terug naar inhoudsopgave:
—————————

Online beurs. Vrij van speculatie

Mochten ondernemers meer regiogeld omzet hebben dan ze kunnen besteden of om wat voor reden ook dringend euro nodig hebben, dan kunnen zij op de beurs hun regiogeld omzet te koop aanbieden tegen maximaal €0,95.
Dat er niet meer dan €0,95 voor gevraagd mag worden prikkelt om het meteen uit te geven ipv terug te verkopen naar euro en bovenal voorkomt het speculatie. Want speculatie wil niets anders zeggen dan dat je geld koopt, waar je vervolgens op gaat zitten, in de hoop dat het ooit meer waard wordt… Met als gevolg dat er te weinig geld in omloop is en anderen kei hard moeten werken om jou speculatieve winsten te ‘verdienen’.

In deze beurs werkt het precies andersom: Geld rolt weer en wordt niet opgepot. Hoe meer extra omzet een onderneming door het nieuwe regiogeld netwerk heeft des te goedkoper hij het tegen euro te koop kan aanbieden. Het kan dus zo maar zijn dat je als consument maar €0,70 of €0,80 betaalt. Terwijl het in de winkel toch gewoon 1 euro waard is. Dus heb je geen 5% bonus maar 20 of 30% of misschien zelfs nog meer. Redenen te meer om mee te doen!

Aanvullende onderwerpen
Zelfstandigheid, autonomie en deeleconomie

Veel van de oude organisaties zijn imperialistisch te noemen en staan lijnrecht tov de belangrijkste verandering die wij zien in de nieuwe economie; nml soevereiniteit en samen delen.

Commercieel gezien zitten veel van deze oude organisaties redelijk goed in elkaar. Maar deze manier van organiseren maakt dat we veel te afhankelijk zijn van de dure euro, van de financiële sectoren en van de vaak onvoorspelbare wereldeconomie.
In de wereld van de huidige dominante economie is schaarste continu de drijvende kracht en dus zullen daarin altijd tekorten zijn.
Goede ideeën genoeg maar altijd te weinig geld. En te weinig energie om er echt de schouders onder te zetten, omdat iedereen het te druk heeft met geld verdienen.

Wij willen een economie die werkt voor iedereen vanuit de overvloed die er in de natuur allang is. Zonder een gevoel van angst te hebben dat we geld tekort komen. Daarom introduceren wij regiogeld. Want regiogeld is georganiseerde overvloed.  Dus hoeven we geen beroep meer te doen op elkaars tekorten. Wat het proces van de transitie naar de nieuwe economie onnodig zou vertragen.

Daar doet regiogeld meteen iets aan.

Een redelijk verdienmodel voorstel zou zijn om een vergoeding te vragen voor nieuw te maken kosten die voortkomen uit deelname van een co-operatie, zonder de co-operatie in te perken op autonomie. Samenwerking is een wederkerig belang tot opbouw waarin je elkaar versterkt.

Wij hopen van harte dat velen hier de waarde van inzien en extra zin krijgen in een gelijkwaardige samenwerking, in de hoop dat vele co-operaties zullen volgen.

Terug naar inhoudsopgave:

Vergroten van draagkracht en bestaansrecht

Regiogeld Brabant biedt regiogeld met Floatnet en Your Own gebiedscoöperaties  als eigen onderneming. Incl een eigen post- en pakketdienst, een website, reclamemateriaal, beeldmateriaal, marketingmateriaal in Indesign. Met de daarbij behorende informatie.
Dit concept bieden we nieuwe regiogeld initiatieven in andere regio’s tegen kostprijs aan.

De toegevoegde post- en pakketdienst is overigens geheel vrijblijvend. Nieuwe netwerken kunnen zelf beslissen of ze regiogeld in omloop brengen met of zonder extra onderneming.

Met dit concept creëren nieuwe initiatieven direct arbeidsplaatsen met een extra verdienmodel. Daarmee vergroten zij het draagvlak om regiogeld gemakkelijker als betaalmiddel geaccepteerd te krijgen. Omdat er meteen extra inkomsten zijn zal dit ook de professionele opzet van de netwerk organisatie ten goede komen.

De keuze van rechtspersoon of deze een stichting of een (gebieds)co-operatie wordt is aan de initiatiefnemers. In dit verslag gebruiken we de co-operatie.

Extra werkgelegenheid

Deze co-operatie bestaat uit een post- en pakketdienst, een reclamebureau en een uitzendbureau voor deelnemende ondernemers. Met telefonische verkoop en verkoop via internet, goedkope reclame via internet en via deur tot deur folderverspreiding. Allemaal door lokale mensen voor lokale ondernemers.

Een eigen post- en pakketdienst haalt en brengt post en producten van de lokale ondernemer naar de lokale bevolking. Hieraan gekoppeld zit een boodschappendienst. Handig voor de minder mobiele mensen in binnen en buitengebied.

Voor de bedrijvigheid die hier bij betrokken is versterken we eerst bestaande bedrijven zoals een autohandelaar, drukkerij, een reclamebureau, uitzendbureau, koerierdienst, pompstation, garagebedrijf, verzekeringsbureau…. Zoveel mogelijk zullen de kosten worden afgerekend in regiogeld.

Waar dit niet lukt met bestaande bedrijven of wanneer het nog niet bestaande nieuwe ideeën betreft stimuleren we nieuwe ondernemingen. Zoals bijvoorbeeld autodelen. Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee.

Terug naar inhoudsopgave:

De software

Twee Soorten software.

1) De Social Trade methode met Cyclos4Pro

2) FLOATNET in ontwikkeling

Met de internet software die we nu in de eerste implementatiefase van Floatnet maken kunnen bedrijven die regiogeld wensen te ontvangen een bedrijfsprofiel invullen. Daarin geven zij aan welke regiomunten zij accepteren. Voor het publiek is Floatnet een simpele online bedrijvengids voor de nieuwe economie, met kaartweergave. Bedrijven melden zichzelf aan en beheren hun eigen profielen. Regiomunten melden zich ook zelf aan.

Deelnemende bedrijven bepalen zelf welke munten zij wel of niet accepteren. Bovendien kunnen regiogeld organisaties onderling afspreken elkaars munten bij hun wisselpunten te accepteren voor het terug-wisselen naar euro. In de zoekmachine kan een klant aangeven met welke munt hij wil betalen. Deze internetpagina toont bedrijven die aan het zoekcriterium voldoen, zich voor dezelfde munt hebben opgegeven, en bedrijven in andere regiogeldnetwerken waarmee de eigen netwerkorganisatie een verkoopovereenkomst heeft.

Achter dit systeem zit een duurzame basisadministratie van mensen, personen, entiteiten en afspraken. Geoptimaliseerd voor soevereiniteit, zelforganisatie en gedistribueerde verantwoordelijkheden. In Floatnet fase 1 wordt dit systeem alleen gebruikt voor het toekennen van redactiebevoegdheid van de bedrijfsprofielen, voor het toekennen van verkooppunten en voor verkoopafspraken tussen geldnetwerken. Later breidt Floatnet dit systeem uit met digitale geldsystemen en met afspraakprocedures waarmee deelnemers autonoom, dus onafhankelijk van de geldnetwerkorganisaties, afspraken kunnen maken over leveringen, toezicht, garanties en samenwerking.

Het aardige van chartaal (cash) regiogeld is dat niemand de circulatie kan reguleren. In Floatnet geldt deze vrijheid ook voor het geplande digitale betaalsysteem. Bevoegdheden van organisaties die regiogeld aanbieden blijft beperkt tot toezicht op de verkooppunten en later eventueel ook kredietbeheer.

Bestaande klantbindende netwerken integreren

Bestaande netwerken die met regiogeld willen gaan werken kunnen de registratie van deelnemende bedrijven via Floatnet laten lopen. Als zei eerder met regiogeld willen starten dan dat onze bedrijvengids online gaat, kunnen zij wellicht tot die tijd op hun eigen website een overzicht van deelnemende bedrijven publiceren. Die lijst zou bij het live gaan van Floatnet komen te vervallen. Hoewel het de bedoeling is dat bedrijven zichzelf aanmelden is er ook een mogelijkheid om dat voor een ander te doen, dus ook om een bestaande lijst in te voeren. Daar helpen wij graag bij.

Er spelen grote belangen met grote verantwoordelijkheden! Tijd om het @nders te gaan doen…

Terug naar inhoudsopgave:

 ____________________________

Samenwerking
Werkgroep Regiogeld Brabant en de Gemert-Bakelse pilot Stichting Regiogeld Eier hebben nauwe contacten met verschillende (digitale) betaalmiddelen in het land.

STRO (Social Trade Organisation)

Floatnet: monetaire infrastructuur in wording voor wereldwijd verbonden regionale economie

Valkenswaard

Rotterdam

 • Sociale cohesie, meer koopkracht en leefbaarheid.
 • Meer burgerinitiatief (bijv. aanvullende zorg).
 • Meer werk voor jongeren dicht bij huis.
 • Zorgen voor elkaar. Ouderen tellen ook weer mee.
 • Extra kansen voor mensen zonder betaalde arbeid.
 • Begrip en ruimte voor hen die nu niet meekunnen.
 • 10% extra omzet voor ondernemers!!!
 • Nieuwe klanten werven bestaande behouden.
 • Euro’s besparen maar niet minder inkopen.
 • Wederzijdse steun voor in moeilijke tijden.
 • Voorop lopen in de nieuwe economie!
 • Nieuwe manieren van samenwerken.

In de opstartfase bouwen we aan een breed en veelzijdig handelsnetwerk.

Bent u geïnteresseerd, en wilt u op de hoogte gehouden worden vul dan het onderstaande Contactformulier in.

Uw naam (verplicht)

Naam bedrijf

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Om spam te voorkomen vragen we u de
onderstaande code over te typen.

captcha


Terug naar inhoudsopgave:

In het Archief