Connecting currencies

De laatste 10 jaar zijn vele regiogeldnetwerken uitgegroeid tot professionele instrumenten die worden gebruikt door duizenden community’s wereldwijd. Van kleine dorpskernen in agrarisch gebied tot miljoenensteden. En deze markt groeit steeds sterker.

Enkelen van die community’s zaten financieel helemaal aan de grond voordat ze met regiogeld begonnen. Inmiddels zijn ze meer competitief met de grote economie dan ze ooit waren.

Download gratis het schitterend boek over de geschiedenis van complementary currencies vol met wereldwijde praktijkvoorbeelden (klik erop)

Alle netwerken laten zien dat er naast ideologische overwegingen zeker ook serieus sterke financiële prikkels zijn om naast de euro regiogeld als aanvullend betaalmiddel te accepteren.

Vele succesvolle netwerken kunt u zo op internet bekijken. Klik op: WIR (ZW.), RES (BE.), Bristolpound (ENG.), Chiemgauer (DE.) BerkShares (Masschusetts VS.) en DAM (NL).

Dat regiogeld deze ontwikkeling heeft kunnen doormaken komt mede door de crisis. Die werkt regiogeld in de hand. Als de nood aan de man is worden mensen pas echt vindingrijk. En het creëert zelf het draagvlak omdat er allerlei gaten ontstaan en groeien. Daarnaast is deze ontwikkeling vooral ook te danken aan de know-how van verschillende mensen o.a. uit de financiële sector zelf. Sommigen konden niet langer passief toekijken wat er in de financiële wereld gebeurt. Anderen van hen zaten inmiddels zonder werk. Hierin zien we echt een enorme verschuiving. Zulke mensen wil je dan ook graag bij nieuwe initiatieven betrekken.

Inzichten uit buurland Duitsland hebben geholpen voor de uiteindelijke keuze van Stro (Social Trade Credit Circuit) & Floatnet.

Onderzoeken uit met name Nederland en Engeland hebben aangetoond waarom vele (kleinere) netwerken maar niet willen groeien.  Zij hebben te weinig professionaliteit, tekort aan financiering, afhankelijkheid van (onprofessionele) vrijwilligers, te weinig afzet- en bestedingsmogelijkheden en meestal een zwak business model.

Deze onderzoeken hebben aangetoond dat er een behoefte is aan een soort clearinghouse (een voorziening waarmee Regiogeld uit verschillende netwerken voor elkaar omgewisseld kunnen worden).

Vooral voor MKB, detailhandel en voor de leefbaarheid is dit van groot belang. Hiermee kan er ook in regiogeld gehandeld worden met ondernemers uit andere regio’s. En vice versa. Klanten uit andere regio’s kunnen ook hier met hun munt afrekenen. En let wel: alleen bij plaatselijke ondernemers! Dus niet bij de grote supermarkten en groot winkelketens.

Het wordt nu ook mogelijk om met kleine netwerken die dingen te kunnen die tot nu toe alleen mogelijk waren voor grote robuuste en kapitaalkrachtige netwerken. Hiermee is de weg vrij dat elke regio met weinig inspanning, écht bottom-up, regiogeldnetwerken kan organiseren.

Meerdere kleinere netwerken voegen vele extra voordelen toe waardoor enkele nadelen van grote netwerken worden weggenomen.

Enkele voordelen van meerdere kleinere handelsnetwerken tov één grote:

  • Oprichting is democratischer en bevordert kwaliteit van leven
  • Niemand is de baas, kent geen hiërarchie en is transparant
  • Lagere kosten beveiligen & bewaken chartaal (brief)geld
  • Behouden van karakteristieke kenmerken per regio
  • Gemakkelijker opmerken van eventuele fraude
  • Kans van slagen wordt nagenoeg 100%
  • natuurlijke transitie per gebied

Klik hier  voor voordelen MKB.


In het Archief