@nder geld

Een eigen valuta
geeft kracht
aan je eigen dorp
of stad

HET VERSTERKT JE REGIO

‘We leven niet in een tijdperk van verandering
maar in een verandering van tijdperk.’
(Prof. Jan Rotmans)

Waarom NU de keuze voor “Een @nder soort geld”?

Contant geld vertegenwoordigt sinds 1971 geen hoeveelheid edelmetaal meer. Zelfs uw spaargeld op een bankrekening is niet gedekt. Nagenoeg al het geld ontleent zijn waarde aan puur ‘vertrouwen’ dat je er goederen en diensten mee kunt betalen.

Bankbiljetten zijn niet meer bij een centrale bank inwisselbaar voor goud omdat goud geen rol meer speelt in het moderne geldverkeer. Goud bepaalt niet de waarde van geld – zoals vroeger gebruikelijk was – geld bepaalt de waarde van goud.

Zo’n 97% van al het geld wat in omloop is bestaat uit schuld.

98% van al dat geld heeft een speculatief karakter.

De maatschappij moet de nijverheid en handel met een krappe 2 a 3% zien te rooien.

>>>Wikipedia/fractioneel-bankieren

De grote truc van banken: De lening creëert de deposito*, niet andersom. Wel moeten banken dan later een deposito ter dekking van die lening organiseren. (* deposito = het in bewaring geven van geld in een bank).

Naast het uitlenen van spaar tegoeden scheppen banken iedere dag geld uit niets. Dat mag boekhoudkundig met dubbelzijdig boekhouden. En wij mogen dat tegen een peperdure prijs van ze lenen. Die prijs staat absoluut niet in verhouding met de dienst die de bank aan de lener verleent. Daarbij komt nog dat die absurd hoge winsten naar aandeelhoudersbelangen en de graai- en bonuscultuur gaan, en niet meer terug geïnvesteerd worden ten nutte van de samenleving.

Hierdoor is de geldschepping in de vorm van bancaire kredietverlening zo sterk dat er nu sprake is van een finale schuldencrisis. De wereldeconomie is binnen dit fiat-geldsysteem aan het eind gekomen van een super-schulden-cyclus. Ondanks al het kunst en vliegwerk van de centrale banken is de nu ontstane monetaire dynamiek niet meer te temmen. Geldschaarste wordt harder en harder voelbaar. Dat vraagt om creativiteit.

schuldencrisis

>>>Klik hier voor een korte geschiedenis samenvatting.

Sinds begin 2014 kunnen we dit soort geldschepping zelf organiseren, BUiten de Banken Om (BUBO) en rentevrij. Regionaal, al dan niet in coöperatieve netwerken. Veel beter, eerlijker, transparanter en vooral ook veel goedkoper dan nu de banken doen. Dat is waar het met bankieren over zou moeten gaan en waar we het met zijn allen over moeten gaan hebben.

Boekhoudkundig alle krediet tegen kostprijs voor de hele samenleving. Rentevrije hypotheken, rentevrije (staats)schulden, rentevrije business leningen, enz… Wat een rust!

We helpen de banken en de overheden, en vooral helpen we MKB met een goedkoper “@nder soort geld”. 100% ten dienste aan de reële economie waar u en ik wonen, werken en leven. Aanvullend naast bancair geld dat uitsluitend georganiseerd is voor de (speculatieve) geldeconomie (welke maatschappelijk niets toevoegt dan schade).

We zeggen “helpen” want je wil niet weten wat er gebeurt als banken omvallen…
Daarom:
Geen revolutie maar evolutie
&
ipv aanvallen, aanvullen

Vroeger kon dat nog niet omdat de inzichten en de middelen er nog niet waren. Nu ligt dat anders.
De tools en andere middelen zijn er NU WEL.
En de noodzaak is nog nooit zo groot geweest. De pijn wordt in beide economieën behoorlijk gevoeld.  Zowel in de reële als in de geldeconomie. Dus het mág nu ook echt wel gebeuren!

______________________________________________________

 

In Nederland wordt volop geëxperimenteerd met allerlei alternatieve geldsystemen. Er is niet één oplossing. Maar is wel per direct een noodzakelijke behoefte aan aanvullende systemen.

Daarom promoot, adviseert en begeleid Werkgroep Regiogeld Brabant meerdere nieuwe geldsystemen waarvan zij denken dat die het beste beantwoorden aan de veranderingen van deze tijd. Deze moeten een kans krijgen.

Wij moedigen de volgende systemen aan:

 >>>Naar de volgende pagina


In het Archief